creative design ag​ency

Prezentačná Brožúra Bratislava

KLIENT:  MESTO BRATISLAVA

ZADANIE:
 V spolupráci s fotografom Marekom Velčekom vytvoriť propagačnú brožúru o Bratislave.