creative design ag​ency

Cinema poster

KLIENT:  REDEFINE  - fulservisová reklamná agentúra. 

ZADANIE:
  Vytvorenie plagátov s akciovou ponukou umiestnených vedľa vstupu do kina. 

REALIZÁCIA: Vytvoril som sériu pripomínajúcu filmové plagáty s jemne provokatÍvnymmi názvami a popismi.