creative design ag​ency

Mailing pre GREEN CHILLIES

KLIENT:  GREEN CHILLIESS  - spoločnosť zaoberajúca sa komplexnou staroslivosťou o záhrady.  

ZADANIE:
  Vytvorenie mailingovej kampane, ktorá osloví potencionálnych klientov vo vybraných lokalitách. Cieľom bolo zaujať klienta vtipnou formou. Súčasťou zadania bol aj návrh logotypu.