creative design ag​ency

Exkluzívny kalendár

KLIENT:  GRAFIAS - fulservisová reklamná agentúra. 

ZADANIE:
 Vytvorenie exkluzívneho kaledára, ktorý mal byť prekvapením pre aktuálnych klientov vlastnacich súkroné kóje vo vinárstve M&S

REALIZÁCIA:
  Kalendár mal aj špeciálny obal. Bol to rám obrazu do ktorého mal byť umiestnený kalendár.