creative design ag​ency

Plagáty Laugarício

KLIENT:  MIRACLE  - fulservisová reklamná agentúra. 

ZADANIE:
 Vytvorenie akciových plagátov.