creative design ag​ency

Prezentačná Brožúra Centrope

KLIENT:  TOP VISION  - reklamná agentúra.  

ZADANIE:
  Vytvoriť pre región Centrope prezentačnú brozúru.