creative design ag​ency

Prezentačné Brožúry M&S

KLIENT:  GRAFIAS  - reklamná agentúra.  

ZADANIE:
  Vytvoriť ​ informačnú brožúru pre vinárstvo M&S.