creative design ag​ency

Produktová Inzercia SIMAX

KLIENT:  TOPVISION  -  reklamná agentúra. 

ZADANIE:
  Vytvorenie imidžovej inzercie pre klienta KAVALIERGLASS na konkrétne produktové rady.

REALIZÁCIA: Myšlienkou bolo ukázať jednoduchosť a funkčnosť produktov, ktoré sa pri svojej funkčnosti stávajú „neviditeľnými“.